Reasure Uzak İzleme Sistemi

Reasure Uzak İzleme Sistemi

Kamuya açık bina ve tesislerde Yangın Yönetmeliğine göre bulundurulması ve çalıştırılması zorunlu olan Yangın Alarm sistemlerinin uzaktan izlenerek Yangın alarmları ve /veya Sistem arızalarını bina sorumlularına ve Mahalli idare yetkililerine çok kısa sürelerde bildiren, sistemlerin periyodik bakım ve testlerinin sorumlularınca yaptırılmasını sağlayan ve raporlayan Yangın alarm sistemlerini uzaktan izleme sistemidir.

 • Sistem 7/24 365 gün kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Alarm ve/veya Arıza bilgisi (Min 10 sn – Max 30 sn) kullanıcılara iletilmektedir.
 • Sistem alarm ve arıza kayıtları istenen sürede saklanmakta ve raporlamaktadır.
 • Sisteme istenen sayıda tekil veya network yapıdaki yangın alarm paneli tanımlanabilir. Teorik olarak bir sınır yoktur.
 • İşletme maliyeti çok ekonomiktir.
 • İstendiği hallerde Çift Hat yedekli GPRS/GSM hatları kullanılabilir.
 • Sistem %100 güvenlidir, dışarıdan müdahale imkansızdır.
 • İstendiği zaman GPRS/GSM ve Ethernet hatları aynı anda on-line yedekli kullanılabilir.
 • Veriler güçlü veri merkezlerinde on-line yedekli 2 adet bulut sunucuda barındırılmaktadır.
 • Bilinen bütün GPRS/GSM operatörleri ile tam uyumludur. (Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya vb)
 • Şebeke enerjisinin var olup olmadığı on-line izlenebilir.
 • Şebeke enerjisinin kesilmesi halinde Yangın alarm sisteminin bataryasının servis süresi izlenebilir.
 • Bina/Tesisteki alarm veya arıza bilgisi Loop, Zone ve Dedektör adresi TAM OLARAK izlenebilir.
 • Alarm veya arıza, Bina/tesisin mimari planı üzerinde noktasal olarak gösterilebilir.
 • İstendiği takdirde bina/tesis CCTV kamera sistemi entegre edilebilir. Alarm noktası CCTV kameralarından online görülebilir alarm bildirimi teyid edilebilir.
 • Alarm / Arıza bildirimleri Mobil Uygulamadan max 10 saniyede kullanıcılara bildirilir
 • Alarm / Arıza bildirimleri SMS ile max 10 saniyede kullanıcılara bildirilir.
 • Alarm / Arıza bildirimleri Sesli çağrı sistemi ile max 10 saniyede kullanıcılara bildirilir.
 • Alarm / Arıza bildirimleri e-mail ile max 30 saniyede kullanıcılara bildirilir.
 • Sisteme istenen sayıda sorumlu tanımlanabilmektedir. (Kullanıcı adı, Şifre, Telefon, E-mail)
 • Sistem bildirim onayları kayıt altına alınmaktadır.
 • Yönetim ve raporlama yazılımı ile Kamuya çık bina ve tesislerdeki yönetmelikte tanımlanan sıralı sorumlular kayıt altına alınabilmektedir.
 • Gerektiği hallerde kullanıcıların çalışma saatleri tanımlanarak bildirim hiyerarşisi sağlanabilir.
 • Yangın alarm sistemi periyodik pakım ve testlerinde sistem “Servis” moduna alınarak yapılan işlemler kayıt altına alınır. Bakımı yapılmamış Panel, Loop, Zone, dedektör, buton, modül vb elemanların takibi yapılır.
 • Periyodik servis sırasında, bakımı yapan yetkili servis firması ve teknik personeli kayıt altına alınır. Düzenlenen bakım raporu ile sistem kayıtları karşılaştırılarak süreç doğrulanır.
 • Yönetim ve raporlama yazılımı üzerinden belirli zaman dilimlerinde alınan bildirimler raporlanarak yangın alarm sisteminin ihtiyaçları veya bina/tesisin gereksinimleri belirlenir. Gerekli iyileştirme ve önlemler alınabilir.