Periyodik Bakım Hizmeti

Periyodik Bakım Hizmeti

Güvenlik sistemlerin elektronik kartlar ve komponentlerden oluştuğundan güvenilirliği ve sürekliliği koruyabilmesi için periyodik bakımlarının yapılması gereklidir. SBT her konuda gösterdiği hassasiyeti bu alanda da göstermekte bu bakımların gerekliliği hususunda kullanıcılarını devamlı bilgilendirmekte ve bu konudaki süreci hemen başlatmaktadır.

Sistemler, devreye alındıktan sonra, sistemin hassasiyeti, kurulu bulunduğu ortamın risk faktörü ve koşulları (kirlilik, insan araç sirkülasyonu v.s.) gözönüne alınarak bir bakım periyodu oluşturulur ve bu periyoda göre yıllık bakım adedi belirlenerek kullanıcıya teklif sunulur. Kullanıcının isteği doğrultusunda bu bakım anında veya garanti süresi bitiminde başlatılabilir. Onay alındıktan sonra müşteri için bir dosya oluşturulur ve yapılacak bakımlar periyodik bakım takip çizelgesine işlenir. (Müşterinin talebi doğrultusunda bu dosyadan 1 adet de müşteriye verilebilir.) Yapılan bütün işlemler SBT BAKIM FORMU üzerinde işaretlenir ve bu form karşılıklı olarak imzalanır. Formun bir nüshası kullanıcıya teslim edilirken diğer nüsha kullanıcının bakım dosyasında arşivlenir. Bu sayede sistemle ilgili yapılan ve yapılması gereken çalışmalar takip edilebilir, gerektiğinde bu raporlar müşteri veya 3. Kişilere sunulabilir. Arızalı olduğu tespit edilen ürün veya yedek parçalar onay alınarak değiştirilir. Sözleşme süresince bakımlar haricinde sistemle ilgili yaşanan her türlü sıkıntıda ücretsiz ‘’acil servis ‘’ hizmeti verilir.

Bakım Hizmetlerimiz

SBT; distribütör ve üretici firma olmasından dolayı, arıza ve bakımlarda parça sorunu yaşamaz.

Yangın alarm sistemi içindeki bazı elemanların (dedektör, buton, kablolama, siren) zamanla duyarlılığını kaybetmesinden dolayı bakımı şarttır.

Bakıma giden teknisyen değişmesi gereken ürünleri belirler ve değiştirir.

Adresi değişen dedektörlerin tespitini yapıp adreslemek.

Yeni ek bina tespiti ya da yeri değiştirilen dedektör tespiti.

Panel ve tekrarlayıcı panel kontrolü.

Panellerin sürekli açık kalmasını sağlamak.

Dedektörlerin su ile temasını engelleyecek tespitler yapmak.

Sağlıklı bir hat olması için kablo hattını kontrol etmek, ettirmek.

Bakımların senede 4 defa yapılması yangın algılama sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar.