Sıkça Sorulan Sorular

 • Yangın senaryosu nedir ve nasıl yapılır?

  Binaların kullanım sınıfına göre satın alımı yapılan sistemlerin, tehlike anında önce insan sağlını, devamında da mal koruması yapacak şekilde tasarlanır. Farklı cihazların deprem ve yangın anında gerekliliğine göre çalıştırılması ya da durdurulmasına denir.

 • Yangın algılama sistemi kullanımı nerede zorunlu değildir?

  • Yanıcı malzeme bulunmayan yada çöp depolama amacıyla kullanılmayan banyo, duş, yıkanma alanları ve tuvaletler.
  • Döşeme, tavan yada duvarlardan geçiş yerlerinde uygun şekilde yangına karşı korunmuş olmaları ve yangın tecridine sahip olmaları kaydıyla ve acil durum sistemlerine ait kabloları içermemeleri kaydıyla kesit alanı 2 m² den az olan yatay ve düşey şaftlar.
  • Çatısız yükleme sundurmaları.
  • Brüt hacmi 20 m3’ten küçük havalandırmasız, donmuş gıda depoları.

 • Yangın algılama sistemimize bakım yaptırmazsak kanuni olarak bir sıkıntı yaşar mıyız?

  • Evet yaşarsınız.Yasalarımıza göre yangın alarm sistemine bakım yaptırmak ve sağlıklı çalışmasını sağlamak zorundasınız.
  (Madde 67)
  • (3) Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, ruhsat veren idarenin kontrol ve onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.
  (Madde 84)
  • (1) Bu Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri; bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur.
  (Madde 100)
  • (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır.
  (Madde 168)
  • (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır. (2) İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır.

 • Yangın algılama sistemimize bakım yaptırmazsak kanuni olarak bir sıkıntı yaşar mıyız?

  • Evet yaşarsınız.Yasalarımıza göre yangın alarm sistemine bakım yaptırmak ve sağlıklı çalışmasını sağlamak zorundasınız.
  (Madde 67)
  • (3) Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, ruhsat veren idarenin kontrol ve onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.
  (Madde 84)
  • (1) Bu Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri; bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur.
  (Madde 100)
  • (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır.
  (Madde 168)
  • (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır. (2) İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır.

 • Yangın Algılama Sistemlerinde her firmaya bakım yaptırabilir miyim?

  • Yangın algılama sisteminin bakımını; sistemi kuran yetkili firmaya yaptırılmalıdır. Bakımda dedektörlerin temizliği ve yangın seneryosu incelenmeli, bu konuda yeterli eğitimi almış teknik personel görevlendirilmelidir.

 • Duman ve ısı dedektörlerinin üretim standardı nedir?

  • Duman EN54-7, Isı EN54-5 standartlarına göre üretilir . Türkiye’de Finder, bu standartlara uygun üretim yapmaktadır.

 • Benim ofis ortamında bir duman ddektörü almam gerekiyor. 2 tane yeter mi her oda için almam mı gerekiyor?

  • Bahsi geçen dedektörlerin çeşitleri (duman/ısı/beam vb), hitap ettikleri ortam (ofis/bodrum/üretim alanları), kapsama alanları (ne kadarlık bir alan/hacimdeki tehdidi algılıyabiliyor? ölü noktalar bertaraf ediliyor mu? vb.) bunlar projelendirilmede yapılan ölçümlere ve hesaplamalara göre (m2/m3) dayanılarak yapılmaktadır.