Söndürme Sistemlerinde Dikkatsizlik Can Kaybına Yol Açıyor

Söndürme Sistemlerinde Dikkatsizlik Can Kaybına Yol Açıyor

Personelin Mutfak Yangınları konusunda yeterli eğitimi olmaması; Personelin yangın esnasında yangına yanlış müdahale etmesinden (yağ yangınına su ile müdahale) kaynaklanan maddi ve manevi boyutu yüksek zararlar ortaya çıkmaktadır. İşletmeler yangın eğitimi konusunda isteksizdirler.
Mutfak personeline her 6 ayda bir yetkili servis tarafından eğitim verilmelidir.

Yangın yönetmeliği konusunda bilgi yetersizliği; İşletmeler davlumbaz otomatik söndürme sistemlerine sorumluluk gözüyle değil yasal zorunluluk gözüyle bakmasından kaynaklanan eksiklikler.
Endüstriyel mutfaklarda Davlumbaz Söndürme sistemi kurulması zorunludur. (B.Y.K.H. yönetmelik Madde:57)

Söndürme sistemi bulunan işletmelerde bilinçsiz kullanım; Davlumbaz söndürme sistemleri kurulurken esas olan davlumbazın altında kalan pişirme cihazlarıdır ve sistem buna göre dizayn edilir. Fakat bu konuda yeterli bilgisi olmayan mutfak çalışanları mutfak faaliyette iken temizlik esnasında veya çalışma esnasında devamlı olarak pişirme cihazlarının yerlerini değiştirmekte veya söndürme nozullarını başka yöne çevirmektedirler. Ayrıca sistemin borularını kepçe vb. malzemenin askılığı olarak kullanmaktadırlar. Buna bağlı olarak olası bir yangın durumunda söndürücü sıvı yangının çıktığı pişirme cihazına değil farklı bir yere akacaktır. En mükemmel sistemin kurulması halinde bile basit bir dikkatsizlik neticesinde telafi edilemez zararlar oluşacaktır.
“Pişirme cihazlarının yerini değiştirmeyin zorunlu hallerde yetkili servisten onay alın”

Davlumbaz ve bacalarının bakım ve temizliği; Davlumbazların filtre ve bacalarında zamanla yağ birikir. Fakat mutfak çalışanları davlumbazın sadece dış görünümünün önemli olduğunu düşünerek filtrelere ve bacalarda temizlik ve bakım yapmazlar. Zamanla biriken bu yağlar mükemmel bir yanıcı etkiye sahiptirler. Olası bir kıvılcım durumunda hızlı bir şekilde tutuşarak tüm havalandırma bacası boyunca geçtiği her noktaya yangını taşımaktadırlar. Genelde bodrumda çıkan bir yangın tesisin en üst noktasına kadar taşınmaktadır. Tamamen kapalı bir ortam olan bacalarda ilerlemiş yangını söndürmek çok zordur. Yangın nedeni ile hasar meydana gelmese bile bütün tesisi yoğun bir duman kaplar ve tüm tesis tahliye edilmek zorunda kalır.
“Düzenli periyodlarda davlumbaz içi ve bacaların temizliğini yaptırın”

İşletmelerin Standart dışı talepleri; İşletmeler ekonomik olması için mutfaklarda bulunan 2 ya da 3 davlumbazı tek bir sistemle yani tek bir söndürücü tüple faaliyete geçirmek istemektedirler oysaki bu sistemler mühendislik hesaplamalar sonucunda belli bir hidrolik hesaba göre dizayn edilmektedir. Hidrolik hesap değerlerine uymayan sistemler hiçbir zaman olası yangınları söndürmezler.
“Davlumbaz söndürme sisteminin onaylı performans limitlerini zorlamayın”

İşletmenin Estetik Kaygıları; Davlumbaz söndürme sistemleri montajı esnasında manuel olarak sistemi devreye alan çekme butonları, mutfak görevlileri tarafından “Estetiği kaygı” gerekçesiyle davlumbazın üzerine monte ettirilmektedir. Oysaki yangın yönetmeliğince veya teknik olarak butonlar yangın kaçış noktalarına herkesin görebileceği yerlere konulmalıdır.  Alev almış 370 dereceden fazla sıcaklık yayan pişirme cihazının yanındaki manuel boşaltma butonunu hiçbir personel kullanamaz.
“Davlumbaz söndürme sisteminin standartlara göre kurulmasını sağlayın”

Sistemlerin Periyodik Bakım ve Kontroller; İşletmeler ekonomik nedenlerle davlumbaz söndürme sistemlerinin periyodik bakımları yaptırmamaktadırlar. Sadece sistem tüpünün basıncının kontrol edilmesi yeterli değildir. Sistemlerin kontrolü uzman kişilerce yapılmalıdır. Bir kontrol esnasında tüp basıncı dahil, dedektörler, boru hatları, nozul açıları, Nozul çıkışları, filtre konumları, pişirme cihazı konumları ve tipleri vb gibi kontrollerin uzman kişilerce yapılması gerekmektedir.
“Davlumbaz söndürme sisteminin her 6 ayda bir periyodik bakımlarını muhakkak yaptırınız”