Yangın Alarm Sistemlerinize Hangi Sıklıkta Bakım Yaptırmalısınız?

Yangın Alarm Sistemlerinize Hangi Sıklıkta Bakım Yaptırmalısınız?

Bakım Nedir?

Bakım bir yangın algılama sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak için yapılır. Sisteme ait cihazların bir kısmının veya tamamının ihtiyaç olduğunda veya periyodik olarak gözlenerek, incelenerek ve fiziksel olarak müdahale edilerek çalışmasına engel durumların ortadan kaldırılması çalışmalarına bakım denir.

Neden Bakıma İhtiyacım Var?

Yangın algılama ve alarm sistemleri, içerdikleri cihazların yapıları gereği bakıma gereksinim duyan sistemlerdir. Sistemde kullanılan cihazların yapısal durumları gereği ve ürün kalitesine bağlı olmaksızın çevresel koşullardan (toz, nem, kirlenme, hava hareketleri) dolayı sistemin performansında zamanla azalma olabilmektedir. Bu nedenle belli zaman aralıklarında test veya onarım çalışmaları ile sistemin çalışması ve işleyiş performansı incelenerek gerekli bakım çalışmaları ve düzeltmeler yapılmalıdır. Bu durum aynı zamanda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2015)’in eki olan TS CEN/54-14 Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Bölüm14 uyarınca zorunlu kılınmıştır.

Nasıl Bakım Yaptırmalıyım?

Yangın algılama ve alarm sistemlerinde en iyi sonuç veren bakım-onarım şekli periyodik bakımdır. Düzenli, sürekli ve kararlı çalışmanın en önemli unsuru olan periyodik bakımın yapılmasıyla arıza olasılığı çok azalmaktadır. İlgili yönetmelik ve kılavuzlarda da tanımlanan ve yapılması zorunlu kılınan bakım türü periyodik bakımlardır.

Periyodik bakım koruyucu bir bakım olup oluşabilecek arızaların önceden saptanarak önlenmesi amaçlanmaktadır. Test sonucu değişmesi gereken parçalar ve/veya cihazlar değiştirilir. Cihazların ve sistemin perfomansları incelenir. Tesisat durumu denetlenir. Mimari yapının güncel haline göre uygunluk durumu kontrol edilir.

TS CEN/54-14 Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Bölüm14’te, yapılması gereken işlemler ve bakım sıklıkları ayrı ayrı belirtilerek listelenmiştir:

Günlük kontrol: Kullanıcının kendi başına yapabileceği basit kontrolleri içermektedir.
Aylık kontrol: Yedek güç kaynağı testi, arıza göstergelerinin izlenmesi gibi aylık kontrolleri içermektedir.
Üç aylık kontrol: Bölgesel testler, sistem kütüğünün kontrolü, kontrol ve gösterge tertibatının kontrolü, kontrol ve izleme fonksiyonlarının testi, yapısal değişimlerin incelenmesi gibi işlemleri içermektedir.
Yıllık kontrol: Günlük, aylık ve üç aylık muayenelerin yanında, batarya testleri, cihazların erişilebilirliği ve tüm algılayıcıların sağlıklı çalıştığının denetlendiği tüm sistemi içeren testler yapılmaktadır.